World Watch List 2022

Vil du lære mer om årets funn?

Flere steder i Norge blir det arrangert møter hvor World Watch List 2022 blir presentert.
Her kan du stille spørsmål rundt rapporten og det blir brukt tid til å be for våre forfulgte søsken.
Torsdag 27. januar skal Åpne Dører ha samling her i Randesund Frikirke kl. 19.30