“Vi synger julen inn”

Vi synger julen inn”
Søndag 12. desember kl. 18.00
Randesund Soul Children – kor og teens
Band
Julekorgruppe
Allsang
andakt – Unni Westli