Temakvelder våren 2018

På Temakveld treffes vi for å snakke om alt fra teologi og kirkehistorie til trosforsvar og dagsaktuelle temaer. Kveldene består av en undervisningsdel og en samtaledel, hvor vi i sistenevnte del oppfordrer alle som ønsker det til å komme med spørsmål og kommentarer. Det serveres kaffe, og av og til noe ekstra, men det koster ingenting!

Kom som du er, og ta gjerne med en venn!

1 Februar:
Hva er et menneske?
Hva kjennetegner det kristne menneskeynet?
– Rigmor Stakkeland og Heide Fidjeland

1. Mars:
Menneskeverd og etiske dilemmaer
– Rigmor Stakkeland og Heide Fidjeland

12. April:
(Tema kommer)

3. Mai:
Det ondes problem
– Andreas Holvik

En gang i måneden klokken 19.00 i Randesund Frikirke