Søndagsskolen Awana

Søndager kl. 11.00 møtes vi til gudstjeneste oppe i kirkesalen.
Derfra går vi sammen ned til klubbrommene i “Tilflukten”.
Samlingene inneholder:
Undervisning/ grupper
Aktivitet/ lek