Søndag 19. desember, 4. søndag i advent

Velkommen til å  lytte til en videoandakt fra pastor Unni Westli.

Videoen blir tilgjengelig søndag 19. desember kl. 1045,  Etter dette tidspunktet kan du klikke  her for å lytte til andakten. 

Tenn lys – nå stråler alle de fire lys for HAM

som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.

Tenn lys for himmekongen som gjeterflokken så,

nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå!