Skjærtorsdag, 01.04.21

Har du tenkt på at den eneste måten disiplene kunne vite hva som skjedde i Getsemane skjærtorsdag på kvelden da Jesus ba til sin Far, er at Jesus fortalte dem om det. Disiplene sov jo, de verken så eller hørte det som skjedde. Og har du tenkt på at den eneste tidsperioden Jesus kunne fortelle om dette er mellom oppstandelsen og Kristi himmelfart.

I denne skjærtorsdagsandakten tenker pastor Unni Westli seg inn i hvordan det kunne være den gangen Jesus fortalte om hendelsen. Og hun reflekterer videre over hvorfor nettopp denne hendelsen var så viktig at Jesus brukte tid til å fortelle om den, og evangelistene har valgt å gjenfortelle den.

Videoen blir tilgjengelig fra kl. 1045 på skjærtorsdag, 01.04.21.

Lenke til videoen finner du her