reTRO

Ungdomsarbeid fra 8. klasse og oppover.

Det er møte 2. hver søndag kl 18 – 21, der vi har undervisning, lovsangsband, kiosk, lek mm.

Følg oss på Facebook, der vi legger ut oppdatert info.

Kontaktperson:
Martin Carlsen mobil 98083207