Randesund Soul Children

Randesund Soul Children er et kor for alle «tweens» og ungdommer som er glad i sang, musikk og koreografi! Aldersgrensen er fra 6.trinn til og med 3.klasse på videregående skole (ca. 12-18 år)

Vi har medlemmer fra alle skolene i Randesund, og vi øver i Randesund Frikirke på Strømme.

Øvelser:
Vi øver onsdager i partallsuker fra kl. 18.30 til kl. 20.30 i Randesund Frikirke.

mer info om oss:  http://www.randesund-soulchildren.no/om-randesund-soul-children/     her finner dere også programmet vårt.

Vi tar smittevern på alvor. Vi følger retningslinjene for koraktivitet med barn og unge.
Veilederen er utarbeidet av Norsk Musikkråd. Det innebærer:
• Kun friske medlemmer og ledere møter på øvelsene
• Vi har faste plasser med minst en meters avstand.
• Alle rengjør/spriter hendene ved ankomst og før de går hjem.
• Det er ikke tillatt med noen form for servering på øvelsene. Ta med egen vannflaske.
• Vi registrerer oppmøte og plassering, slik at en eventuell smittesporing er mulig.

Høsten er uforutsigbar for oss alle. Vi tar derfor
forbehold om endringer i tråd med smittesituasjonen i
samfunnet.