Hva er forskjellen på dere og Den norske Kirke?

Frikirken ble i sin tid stiftet delvis på grunn av et ønske om å være fristilt fra staten. I og med at Den norske Kirke ikke lenger er en statskirke, er ikke denne forskjellen lenger så stor. Vi har samme læregrunnlag, men Frikirken har nok tradisjonelt vært noe mer konservativ. Frikirken er også en «alt-i-ett»-kirke, der også misjonsarbeidet drives av kirkesamfunnet selv – og ikke via egne organisasjoner. Frikirken har både dåp, konfirmasjon, vielser og gravferd.

Hva er forskjellen på prest og pastor?

Noen kirkesamfunn bruker tittelen prest, andre pastor. Ordene har litt forskjellig bakgrunn, der «prest» kommer fra det greske presbyter, som betyr «eldste», og «pastor» opprinnelig kommer fra latin og betyr «hyrde». Prester i Den norske Kirke må ha teologisk utdannelse (cirka 6 år), mens det ikke er noe formelt krav til utdannelse for å bli pastor i Frikirken. Det er likevel mange av pastorene som har enten samme utdannelse som prestene i Den norske Kirke, eller annen teologisk utdannelse. I tillegg har Frikirken eget kurs for nye pastorer.

Koster det noe å være medlem?

Nei, det koster ikke noe å være medlem i Frikirken! Men vi oppfordrer alle medlemmer til å ha en fast givertjeneste til menigheten. I tillegg forventer vi at medlemmene er aktive i menigheten og utfører ulike oppgaver.

Har dere noe tilbud til barn og ungdom?

Ja. Det finnes ulike tilbud til ulike aldersgrupper. Sjekk nettsidene og se om du finner noe av interesse!

Går det an å leie lokaler hos dere?

Dersom det ikke foregår noen av kirkens aktiviteter på det aktuelle tidspunktet, så leier vi gjerne ut! Det tillates ikke alkoholservering i lokalene.

Kontakt kontoret.