Frikirken er med på å nå de unådde folkeslagene med evangeliet. I 2018 har Frikirken ni egne utsendinger; fem av dem i Japan og fire på flere steder i Midtøsten. Alle er i det såkalte 10-40-vinduet (se illustrasjonskart).

I tillegg til å støtte Frikirkens misjonsarbeid, støtter menigheten noen av våre medlemmer i bønn og økonomisk:

Thomas Nilsen som er utsendt gjennom YWAM (Youth With A Mission) sammen med kone og 4 barn

Alwyn Viljoen som er ansatt i YWAMs norske organisasjon, UIO (Ungdom i Oppdrag)