Eldsteråd:

Sverre Eikeland – 97186446
Rigmor A Stakkeland – 47904765
Glenn Austegard (leder) 98223743
Unni Westli (pastor) – 97009182
Jostein Ørum (pastor) – 95996610

Diakonråd:

Anne Gro Ausel – 48143932
Elise Austegard – 92616512
Torgeir Rypestøl- 46445376
Arvid Høyåsen – 91665963
Solfrid Strømme Nielsen – 91331506

Adm.råd:

Øystein Jacobsen (leder) – 91612800
Kristin Erlandsen Strømme (kasserer) – 99571438
Terje Jacobsen (kirkebygg)– 90952006
Ivar Syvertsen (informasjon) – 94006682