Randesund Frikirke ble stiftet i 1977, og er en dattermenighet av Kristiansand Frikirke. Randesund Frikirke har også en datter: Hånes Frikirke (fra 1997). Menigheten har pr 2020 tilsammen i underkant av 500 medlemmer, barn, unge og voksne.

Organisasjon:
Menighetsmøtet er menighetens høyeste organ, og alle medlemmer med stemmerett
har medbestemmelsesrett i dette.
Alle som er døpt med en kristen dåp, kan opptas som medlemmer i Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Medlemmer kan gis stemmerett i menighetsmøtet etter fylte 15 år. Medlemmer med stemmerett må bekjenne troen på den Herre Jesus Kristus, og det må ikke være noe i lære og liv som strider mot den evangelisk-lutherske bekjennelse. Eldsterådet fører samtaler med dem som ønsker stemmerett og avgjør om forutsetningene er til stede.

Menigheten ledes av pastor og eldsteråd. De eldste ordineres til denne tjenesten. Menigheten har også et diakonråd og et administrasjonsråd, der medlemmene velges og innsettes for 3 år av gangen. Eldsteråd og diakonråd utgjør menighetsrådet.

Menighetens arbeid

Menigheten har aktiviteter og møteplasser for barn, ungdom og voksne. Aktivitetene kan du lese mer om under fanene ”møtepunkter” og ”barn og ungdom”.