Frikirkens offisielle navn er Den Evangelisk Lutherske Frikirke og ble stiftet i 1877. Kirkesamfunnet består av i overkant av 80 menigheter i hele Norge med til sammen rundt 20 000 medlemmer.

I likhet med Den norske kirke er vi en evangelisk-luthersk kirke. Men de som dannet Frikirken mente at det er de som bekjenner den kristne tro som skal styre i kirken. De dannet en synode (kirkesamfunn) med menigheter styrt av eldste (presbytere), og frikirkens kirkeordning kalles derfor presbyterialsynodal.