TØFF

TØFF = Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter

TØFF-kurs er et ledertreningsopplegg vi tilbyr sammen med de andre Frikirkemenighetene på Sørlandet. Etter konfirmasjonsleir og konfirmasjon i august, kan de som ønsker det fortsette å treffe mange av vennene de var på leir med, og dessuten få god undervisning om kristent lederskap, ved å delta på TØFF.

Vi møtes en onsdagskveld i måneden i Kristiansand Frikirke fra kl 18:00 til 21:00. En vanlig kveld inneholder mat, lek og moro samt undervisning, gruppesamtaler og bønnevandring m/lovsang. I begynnelsen av skolens sommerferie arrangeres det en team tur til Kaliningrad der vi blant annet besøker barnehjem, ungdomshjem, og bidrar med hjelpesendinger og matutdeling.

Kontakt:

Menighetskontoret mobil 40813170 epost: randesund@frikirken.no