TØFF

TØFF = Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter

TØFF er et ledertreningsopplegg vi tilbyr sammen med de andre Frikirkemenighetene i Agder. Etter konfirmasjonsleir og konfirmasjon i august, kan de som ønsker det fortsette å treffe mange av vennene de var på leir med, og dessuten få god undervisning om kristent lederskap, ved å delta på TØFF.

Vi møtes en onsdagskveld i måneden i Kristiansand Frikirke fra kl. 18:00 – 21:00. En vanlig kveld inneholder mat, lek og moro samt undervisning, gruppesamtaler og bønnevandring m/lovsang. I begynnelsen av skolens sommerferie arrangeres det en teamtur til Øst-Europa der vi blant annet besøker barnehjem, ungdomshjem, og bidrar med hjelpesendinger og matutdeling.

Vi har også TØFFeliten som arrangeres lokalt i Randesund Frikirke. Her har vi fokus på samhold, vennskap, bli kjent med Jesus, lek og det å ha det fint i sammen.

Kontakt:

Martin Korsvik mobil 91571688
[email protected]