TØFF – TØFFeliten

TØFF

TØFF = Trening og Øvelse For Fjorårskonfirmanter

TØFF er et ledertreningsopplegg vi tilbyr sammen med de andre Frikirkemenighetene i Agder. Etter konfirmasjonsleir og konfirmasjon i august, kan de som ønsker det fortsette å treffe mange av vennene de var på leir med, og dessuten få god undervisning om kristent lederskap, ved å delta på TØFF.

Vi møtes en onsdagskveld i måneden i Kristiansand Frikirke fra kl. 18:00 – 21:00. En vanlig kveld inneholder mat, lek og moro samt undervisning, gruppesamtaler og bønnevandring m/lovsang. I begynnelsen av skolens sommerferie arrangeres det en team tur til Øst-Europa der vi blant annet besøker barnehjem, ungdomshjem, og bidrar med hjelpesendinger og matutdeling.

Vi har også TØFFeliten som arrangeres lokalt i Randesund Frikirke. Her har vi fokus på samhold, vennskap, bli kjent med Jesus, lek og det å ha det fint i sammen. Vi prøver også å få til en overnatting ila. året. Høsten 2021 skal vi møtes 10.november og ha overnatting 3.-4. november. Begge deler skjer i Randesund Frikirke.

Kontakt:

Amalie Lauritsen, mobil 97761306, e-post: amalie.lauritsen@frikirken.no