Barnekirka

Vi møtes til barnekirka i Randesund Frikirke kl. 11.00 og lederne tar imot barna ved inngangspartiet.

Barna deles i to grupper:

Cubbies for de under skolealder.
T&T for de over skolealder.

Vi tar utgangspunkt i opplegget til Awana, som legger til rette for undervisning, smågrupper og lek. Vi har fokus på å bli kjent med hverandre på tvers av alder og skoler. Vi legger til rette for at hvert enkelt barn skal bli sett og vokse i troen på Jesus.

Datoer for Barnekirka, våren 2023:

8. januar    Vi deltar på Nyttårsgudstjenestefest!

5. februar   Vi deltar på Soul Church

5. mars        Barnekirka

2. april        Barnekirka,  Palmesøndag

7. mai          Barnekirka

4. juni         Barnekirka, sommeravslutning

 

Kontaktperson: Hildegunn S. Strømme

Telefonnr. 976 03 430

Mail: hildegunnsoedal@hotmail.com