Barnekirka

Barnekirka høsten 2021

 Det er barnekirke følgende søndager:

  •   5. september
  • menighetstur 15. – 17. desember
  • 31. oktober
  •   5. desember

Vi møtes til barnekirke kl. 11.00 og ledere tar imot barna i hallen.
Barna deles i to grupper: Cubbies for de under skolealder og
T&T for de over skolealder.
Vi følger undervisningsopplegget, Awana, som er anbefalt av FriBU, frikirkens barn og unge.

Vi ønsker alle barn velkommen til Barnekirka.

Kontaktperson: Hilde G. Isaksen tlf. 97539119