Barnekirka

Velkommen til Barnekirka!
Vi bruker Awana-opplegget og ønsker velkommen i våre nye klubbrom.
Søndager kl. 11.00 møtes vi til gudstjeneste oppe i kirkesalen.
Derfra går vi sammen ned til klubbrommene i “Tilflukten”

Vi har Barnekirkea nesten hver søndag formiddag.
Her ser du program for høsten 2020: Barnekirka høsten 2020

1Samlingene innholder:

Undervisning /grupper
Aktivitet / lek

Kontaktperson: Hilde Gro Isaksen – tlf 97539119