Barnekirka

Vi møtes til barnekirka i Randesund Frikirke kl. 11.00 og lederne tar imot barna ved inngangspartiet.

Barna deles i to grupper:

Cubbies for de under skolealder.
T&T for de over skolealder.

Vi tar utgangspunkt i opplegget til Awana, som legger til rette for undervisning, smågrupper og lek. Vi har fokus på å bli kjent med hverandre på tvers av alder og skoler. Vi legger til rette for at hvert enkelt barn skal bli sett og vokse i troen på Jesus.

Datoer for Barnekirka, våren 2022:

20.februar

6.mars

1.mai

15.mai

 

Kontaktperson: Amalie Lauritsen

Telefonnr. 97761306

Mail: amalie.lauritsen@frikirken.no