Konfirmasjon

Konfirmasjon

Året 2022-2023 samarbeider vi med Grimstad Frikirke om undervisningen. Vi har samlinger ca. 1 gang i mnd. der vi bytter på å være i Randesund og Grimstad. Ila. en kveld har vi lek og sosialt, undervisning, mat og til slutt en avslutning. Vi bruker tid på å bli kjent med hverandre og å bli kjent med bibelen og Gud.

I løpet av året er det overnatting på høsten og en hel uke på leir i august sammen med konfirmanter fra andre frikirker i Agder. Leiren på sommeren går til Evjetun og en uke konfirmantene kommer til å huske resten av livet.

Du trenger ikke være medlem av Frikirken for å gå på konfirmasjonsundervisning i vår menighet.

Konfirmasjon: Siste lørdag i august.
Alder: 9.klasse.

Kontakt: Menighetskontoret v/ pastor Unni Westli
E-post: unni.westli@frikirken.no

Kontakt: Ungdomsarbeider v/ Amalie Lauritsen, telefonnr. 97761306
E-post: Amalie.lauritsen@frikirken.no

 

Program Felles konfarbeid 2022-2023