Velkommen til gudstjeneste, 3. søndag i advent!

I dag taler menigheten pastor, Jostein Ørum over Hebreerbrevet. Sverre Eikeland leder gudstjenesten.

Allsang

Tenn lys!
Et lys skal brenne for denne lille jord,
den blanke himmelstjerne der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.

Tenn lys!
To lys skal skinne for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.

Tenn lys!
Tre lys skal flamme for alle som må sloss.
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.
Må ingen miste motet før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.

Syndsbekjennelse

Hellige Gud, himmelske Far,
se i nåde til meg, syndige menneske,
som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger,
ved unnlatelser og forsømmelser, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte.
For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg.
Tilgi meg alle mine synder og gi meg å frykte og elske deg alene.

Allsang

Guds ord det er vårt arvegods,
det våre barns skal være!
Gud, gi oss i vår grav den ros,
vi holdt det høyt i ære!
Det er vår hjelp i nød,
vår trøst i liv og død.
O Gud, hvordan det går,
la dog mens verden står,
det i vår ætt ned arves!

Tekstlesing

Vi sitter mens tekstene blir lest

Lukas 3, 7-18 og Hebreerbrevet 1, 1-6

Trosbekjennelse (alle reiser seg)

Jeg tror på Gud Fader,
den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget
ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds,
den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen
for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.

Amen

Allsang

Kollekt til Misjon og Menighet tas opp under sangen – Vippsnr 126953

Rydd vei for Herrens komme,
for frelsen fra vår Gud!
Vår ventetid er omme,
han sender oss sitt bud:
Det gamle skal forsvinne,
Guds rikes tid er inne!
Velsignet være han
som kom i Herrens navn.

Guds folk, til deg han kommer,
strø grener på hans vei!
Kjenn duften fra hans sommer,
som snart skal møte deg!
De slitte dager fylles
av lovsang og forgylles.
Velsignet være han
som kom i Herrens navn.

Så mange håp er døde,
for fall står våre hus.
Selv Sion ble lagt øde,
dets tempel lagt i grus.
Men Kristus skal bevare
sitt folk, og vi skal svare:
Velsignet være han
som kom i Herrens navn.

Han kommer, han som troner
hos Gud i evig glans!
Snart flettes våre toner
i englesangens krans.
Men Lammets sang begynner
i dag, når vi forkynner:
Velsignet være han
som kom i Herrens navn.

Tale: Jostein Ørum taler over Hebreerbrevet

Fellessang

Å, kom nå med lovsang,
Jordens kristenskare!
Å, kom nå med lovsang
til Betlehem!
Kom for å se ham,
kongen i en krybbe!

Refreng:
Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom, tilbe ham, Guds under:
Vår Herre Krist!

Gud, evig Gud og
lys av lys det er han!
Til oss er han kommet
som bror i dag.
Sann Gud av opphav,
født før alle tider.

Syng, engleskarer,
syng med salig jubel!
Å syng, myriader,
i himlens slott:
Ære til Gud og
fred blant oss på jorden!

Herre, vi hyller deg
som kom til jorden.
Barn Jesus, deg hører velsignelsen til.
Ordet ble kjød og
bor i dag iblant oss.

Nattverd

Innledningsord
Allsang

Hellig, hellig, hellig!
Herre Gud allmektig,
dag for dag vår lovsang
skal stige opp til deg!
Hellig, hellig, hellig!
Nådefull og prektig,
Fader, Sønn og Ånd,
all ære være deg!

Innstiftelsesord
Herrens bønn

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen

Sanger under nattverden
 1. Hvem kan lyse opp min sti
  Som en lykt for min fot
  Gjøre natten om til dag
  og gi meg nytt mot
 2. Hvem kan true vær og vind
  og stille hver storm
  Vandre støtt på opprørt hav
  og gripe min hånd
  gripe min hånd

Refreng:

Gi meg Jesus, bare Jesus
En uendelig kjærlighet
ufattelig dyp og bred.
Gi meg Jesus, bare Jesus
Ingen andre er lik deg Jesus

3. Hvem har villig gitt sitt liv
for å dø på et kors
Hvem har gitt meg ny verdi
ved å elske meg først
elske meg først

Bridge:
Du gav meg alt
All min skyld er betalt
Mine synder ble båret av deg
Ord blir for små
Hvem kan fullt ut forstå
Hvilken godhet du øser på meg

 

Du kom og kommer, Jesus, bror,
og sprenger alle grenser
for tid og rom og kjærlighet.
På deg hver dag vi venter!

Du kom til frelse, Jesus, bror,
den gang din Far deg sendte
til jorden vår hvor ondskap rår.
På deg hver dag vi venter!

Du kommer en gang, Jesus, bror,
tilbake for å hente
hvert menneske som på deg tror.
På deg hver dag vi venter!

Men kommer gjør du også, bror,
hver gang når dine samles
om ord og dåp og nattverdbord.
På deg hver dag vi venter!

 

Herre ditt navn hvor herlig det er
Herre ditt navn vil jeg elske
Det er en salve, og du er meg nær
Alltid vil du være der
Immanuel, Guds offerlam
Min konge stor,
hvor herlig er ditt navn?

Refreng:
Vi vil prise dette navnet og vi gir
All vår lovsang og vår hyllest til evig tid
Vi vil prise dette navnet med vår
sang som en takk fra våre hjerter
Gir vi lov og pris til Jesu navn!!

 

En tjeners vei

Du kom til oss som et barn
Din herlighet var skjult for oss
Du var vår tjener og venn
Som villig gav ditt eget liv

Refreng:
Vår Konge går en tjeners vei.
Han ber oss nå å følge seg.
La våre liv bli en gave Herren får.
Tjen andre slik som Kongen vår

Menighetens forbønn

Gudstjenesteleder leder oss i bønn.

Fellessang

Lov Ham, Herren fra himmelen
Lov Ham, Gud i det høyeste
Lov Ham, alle hans engler og lov Ham, du skapning på jorden.
Lov Ham, sola og månen og
Lov Ham, dyra på marken og
Lov Ham, vinden og regnet ja, lov Ham du snøen på vidda.

Hans navn er opphøyet alene
Hans navn har den sterkeste kraft.
Vi som tilhører Herren vi synger hans pris.
Alt som er skapt, lov hans navn!

Halleluja! Lov Ham alle folk som er han nær! (4x)

Velsignelsen

Gudstjenesteleder: Ta imot velsignelsen!

Alle reiser seg, og tar imot velsignelsen.

 

Velkommen til kirkekaffe i Spiseriet og Salongen i underetasjen!

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support