Hver søndag kl 11 har vi gudstjeneste, med unntak av juli måned – da vi deltar på gudstjenester på Kristiansand Feriesenter. Det hender også at vi har noen KveldsGudstjenester i semesteret. Det er lurt å sjekke kalenderen vår.

Gudstjenesten er menighetens hovedsamling, der vi sammen møter Gud – og der Gud møter oss.

Vi er en typisk Generasjonsmenighet, der alle aldre møtes i gudstjenesten. De yngste barna har sin egen samling underveis i gudstjenesten, og etterpå møtes alle til felles kirkekaffe, der vi blir kjent med hverandre.

En typisk gudstjeneste hos oss inneholder fellessanger, bønn, faste liturgiske ledd, tale.

Det er også nattverd cirka 3.hver søndag.

Et par ganger i semesteret er det Generasjonsgudstjeneste, som i større grad legger vekt på at barna og ungdommene skal være mer delaktige i det som skjer. Musikkvalget er gjerne litt annerledes, og gudstjenestene ledes ofte av barn eller ungdom.