Hver torsdag kl 11.30 møtes en dugnadsgjeng i kirka og gjør ulike vedlikeholdsoppgaver i kirkebygget.
Det er snekring, maling, reparasjoner av ulikt slag.
Et viktig samlingspunkt for de som har lyst å være med å arbeide praktisk i menigheten.
Det sosiale treffpunktet er også veldig viktig, derfor er det god tid til kaffe og samtale først – og gjerne også mot slutten av dagen.

Kontaktpersoner:
Arvid Høyåsen – 916 65 963