Bønn

Vi har tre faste bønnesamlinger, der medlemmer og andre samles for å be for menigheten.

Tirsdag 18.00 – 18.55 kirkesalen
Torsdag 11.00 – 11.30 bønnerommet eller kirkesalen
Søndag 10.30 – 10.45 bønnerommet

Ta gjerne kontakt med menighetskontoret v/ pastor Unni Westli – 97009182 om du ønsker samtale og forbønn.