Misjonsringen

Velkommen i misjonsringen!
Vi er ca 30 damer med hjerte for misjonen som møtes 2. tirsdag i måneden.
Damer i alle aldre er hjertelig velkommen!