Et folk i Sentral-Asia

NB: Av sikkerhetsmessige årsaker nevner vi ikke navnene på våre utsendinger i dette området.

Fra 2012 har Frikirken vært engasjert i et land i denne regionen. Vi samarbeider med organisasjoner og kirker innen evangelisering og disippelbygging, barne- og ungdomsarbeid, samt kristent mediearbeid. Frikirken har to utsendinger i dette området. Målet er å forkynne evangeliet i ord og gjerning for et folk som trenger Jesus. Vi ønsker også å bidra til sunne og bærekraftige menigheter. Av en befolkning som teller mange titalls millioner mennesker er mindre enn en promille kristne.

Be:

– for de nye troende som sliter med penger og for utsendingene som skal undervise dem om et bibelsk perspektiv på penger og pengebruk.

– om at utsendingene må treffe mennesker som søker Gud.

– om en god start for en ny kirke, med villige ledere, reproduserbare huskirker og at Guds ord får virke og prege liv.

– om trivsel og overskudd for utsendingene i tjeneste, familieliv og vennskap.