Misjon

Misjon er en viktig del av det å være menighet. Jesus befalte sine disipler å gå ut å gjøre alle folkeslag til disipler.

Frikirkens misjonsarbeid:

 Frikirken er med på å nå de unådde folkeslagene med evangeliet. I 2020 har Frikirken ti egne utsendinger; seks av dem i Japan og fire på ulike steder i Midtøsten.

Frikirkens arbeid er rettet mot evangelisering og langsiktig menighetsbyggende arbeid i de områder av verden som er minst nådd med evangeliet. Sammen med våre partnere bidrar vi med å forbedre levevilkår gjennom diakonalt arbeid og bistandsprosjekter.

Randesund frikirke er med i Frikirkens misjonsarbeid gjennom bønn og øknomisk støtte.

For nærmere informasjon om arbeidet generelt og for de som ønsker å gi en gave til vår misjon, viser vi til frikirkens nettsider:

https://frikirken.no/misjon

Egne misjonærer

I tillegg til å støtte Frikirkens misjonsarbeid, har Randesund frikirke noen egne misjonærer som vi støtter gjennom bønn og gaver. Dette er:

Thomas Nilsen som er utsendt gjennom YWAM (Youth With A Mission) sammen med kone og 4 barn

Alwyn Viljoen som er ansatt i YWAMs norske organisasjon, UIO (Ungdom i Oppdrag)

 

NYTTÅRS-HILSEN fra Thomas, Katie og flokken i Australia 2021 Godt Nyttår fra oss I Australia

 

Israel
Allerede i 1910 startet Frikirken et arbeid blant jøder i Norge og har siden 2. verdenskrig vært engasjert i Israel. Frikirken har ingen utsendinger i Israel i dag. Hovedfokus er nå å hjelpe lokale organisasjoner til å nå ut til sitt eget folk med evangeliet. Våre partnere er Bibelselskapet i Israel, og sælrlig Tel Aviv outreach center.
Tel Aviv outreach center er et arbeid midt i hjertet av byen. Her kommer folk innom og får muligheten til å høre hvem Jesus er, og de kan få med seg en bibel hjem. Senteret organiserer også outreach kampanjer sammen med flere organisasjoner og menigheter i Tel Aviv.  Frikirken har vært fast støttespiller til Bibelbutikken i Tel Aviv siden 1983.

Frikirken støtter også Netivah, en organisasjon som driver ungdomsarbeid for hele den messianske (Jesustroende) bevegelsen. Den messianske bevegelsen er forholdsvis liten, og mange unge føler seg ganske alene i sin tro på sin skole eller i sin by. Netivah arrangerer leirer gjennom hele året, og fokuserer på å være en medvandrer for ungdommene og for ungdomslederne. Med sterkt bibelfokus og sterke fellesskap, vokser ungdommene i sin tro på Jesus.

Be for:

– Bibelselskapet i Israel og de mulighetene de har for å forkynne evangeliet for israelerne.

– om at mange flere israelere skal få komme til tro.

– våre partnere, Bibelselskapet i Israel og Netivah.

Takk for

– at den messianske bevegelsen er sterkt voksende og har mange unge som lever troen sin ut i hverdagslivet.

 

Utsendinger i Sentral-Asia
Av sikkerhetsmessige årsaker nevner vi ikke navnene på våre utsendinger i dette området eller landet de er sendt til
.
Frikirken har vært engasjert i et land i Sentral-Asia siden 2012. Vi samarbeider med organisasjoner og kirker innen evangelisering og disippelbygging, barne- og ungdomsarbeid, samt kristent mediearbeid. Målet er å forkynne evangeliet i ord og gjerning for et folk som trenger Jesus. Vi ønsker også å bidra til sunne og bærekraftige menigheter. Av en befolkning som teller mange titalls millioner mennesker er mindre enn en promille kristne.
Frikirken har pr i dag 2 utsendinger i dette området.
De var på besøk i Norge da det ble iverksatt tiltak i forhold til smittespredning, og har derfor måttet bli i Norge.  I et nyhetsbrev som ble sendt ut i påsken, skriver de følgende:
”Nå på Skjærtorsdag samlet vi oss med de andre arbeiderne i vår del av landet vi er utsendinger i til nattverdsfellesskap. Vanligvis samles vi hjemme hos en av familiene til påske og jul, og blir alltid rikt velsignet selv om det er komplisert med mange timers reisevei og nødvendig overnatting. Hvor mye enklere ble det ikke i år når alt måtte skje online 😉 Barna fikk tilsendt like tegninger til å fargelegge og gjorde det mens vi voksne hadde fellesskap på to språk.
Etterpå ble tegningene vist fram til hverandre over nettet mens vi klappet begeistra for hver enkelt en.

Corona-viruset demonstrerer nok en gang hvor utrolig velsignet vi er i Norge med alle våre muligheter og rettigheter. I landet vi er utsendt til er det nå innført delvis portforbud og innbyggerne følges via telefon. Går du ut får du sms og får du fem sms får du politiet på døren og bot. For oss som ble «landfaste» her i Norge opplever vi bevegelsesfriheten til en enorm velsignelse!”

 Be:
– for de nye troende som sliter med penger og for utsendingene som skal undervise dem om et bibelsk perspektiv på penger og pengebruk.

– om at utsendingene må treffe mennesker som søker Gud.
– om en god start for en ny kirke, med villige ledere, reproduserbare huskirker og at Guds ord får virke og prege liv.
– om trivsel og overskudd for utsendingene i tjeneste, familieliv og vennskap.

 

Utsendinger i Japan:

Frikirken har 6 utsendinger i Japan:

 • Ruth Kari og Knut Ola Topland, med barna Karen og Marie.
 • Ingebjørg og Nathan Mikalesen
 • Helga Iren og Andreas, med sønnen Aron Elias

Arbeidet består for en stor del i evangelisering og utrustning av nye kristne i husfellesskap og storsamlinger.

Ruth Kari og Knut Ola har delt følgende:

Vi ser at evangeliet spres raskest gjennom nære relasjoner her i Japan. Med dem som man møter stadig. Ikke så ulikt Norge? 👨‍👩‍👧‍👧🏫🥰🏘👨‍👩‍👦‍👦🏭
Derfor tenkte vi at vi kunne lære deg og dere et triks som forbereder deg og menneskene rundt deg. Da vil flere høre evangeliet, ta det imot og dele det videre. Det kule er at Jesus gjorde det også.
I denne videoen handler det om første steg. Den passer for små barn og godt voksne. Vi forteller deg gjerne det neste om du vil også.

https://www.youtube.com/watch?v=SzBU9K6i1GQ

Et konkret arbeid som etter planen skal starte opp i 2020 er ekteskapskurs. Skillsmissetallene i Japan øker stadig, og det er mange par i misjonærenes nettverk som har utfordringer i sine forhold. Ønsket er å kunne tilby ekteskapskurset Becoming One, både for par som er gift og for de som skal gifte seg.

Be for:

 • Språkstudiene til Helga Irene og Andreas
 • Familien Topland i tiden etter at datteren Julia døde i juli i fjor, og for hennes venner fra barnehagen og søndagsskolen.
 • At oversettelsen av boken Becoming one med seminarer skal bidra til sunne og sterke kristne familier.
 • Om Guds velsignelse og ledelse for Kinkikirken.
 • Nabolaget og gjennombrudd

Takk for:

 • Barnehageplass for Aron Elias
 • Tante til Marie som fikk troen på Jesus gjennom morens død og begravelse
 • At folk kommer til tro, disippelgjør hverandre og danner husfellesskap.
 • At Gud gjennom Julia sin død har gitt håp og tro til mange.