Menighetsmøte(r)

Menighetsmøtet som skulle være i januar er igjen utsatt. Enkelte saker må legges fram for menigheten til behandling, og eldsterådet har per i dag følgende plan for gjennomføring av menighetsmøter:

  • Menighetens budsjett for 2021 behandles gjennom et menighetsmøte pr mail.
  • Synodesaker til synodemøtet i 2021 behandles på et menighetsmøte 18. februar. Møtet planlegges gjennomført som en kombinasjon av fysisk frammøte i kirken og mulighet til å delta på en digital plattform. Dere får tilgang til synodesakene som skal til menighetsbehandling ved å lese menighetens nyhetsbrevet av 15.1.21, eller kontakte [email protected]
  • Menighetens årsmøte er berammet til 11. mars 2021. Normalt bør årsmøtet avholdes innen utgangen av februar, men pga den spesielle situasjonen som foreligger, har dette blitt utsatt noe i år.

Vi må fortsatt ta forbehold om at det kan bli endringer i disse planene, avhengig av hvordan smittesituasjonen utvikler seg.