Menighetens årsmøte 9. mars 2023 kl. 1900

Menighetens årsmøte finner sted den 9. mars 2023 kl. 1900 i Randesund frikirke.

Her kan du finne innkalling til årsmøtet med vedlegg:

230309 innkalling til årsmøte 2023 Randesund Frikirke Årsmelding 2022 rev1 Sakspapirer Regnskap 2022 Årsmøtet 9.mars

2023Randesund Frikirke Årsmelding 2022 rev1

Sakspapirer Regnskap 2022 Årsmøtet 9.mars 2023