Etter Menighetens årsmøte i mars – Gi!

I årsmøte ble det klinkende klart at vi må få ny fart på den faste givertjenesten for å dekke inn underskuddet i budsjettet for 2022
 her ser du hva du må gjøre for å få det til

I saken om oppussing/utvidelse av kirkebygget ble det vedtatt å starte finansieringen for å pusse opp eller utvide kirken.
Vil du være med på det?
Da kan du gi til bank konto nr. 3000 09 70480
eller vipps nr. #632675

2022-03-03 Referat etter menighetens årsmøte

Tilsynsrapporten etter presbyteriets tilsyn i 2021 ble også omtalt i menighetstmøte
den finnes her Tilsynsrapport Randesund 2021 SIGN