Referat og oppsummering fra Menighetens Årsmøte 9. mars

Her finner dere referat/ protokoll fra menighetens årsmøte og en oppsummering fra gruppearbeidene.

230309 – Referat fra menighetens årsmøte

230309 Oppsummering gruppearbeid