Lytt til Matteusevangeliet i sommer

Du kan lytte til Guds ord mens du soler deg, kjører bil, går tur, vasker gulv, plukker bær eller sitter stille i en stol og bare tar inn det du hører.

Pastor Unni Westli har lest inn Matteusevangeliet fra Norsk Bibel 1988/2007. Vi vil  legge ut lydfiler her etter hvert som de er klare, se oversikten nedenfor.
Evangeliet deles opp i 7 deler med 3-5 kapitler i hver del. Hver enkelt lydfil vil være på 15-30 minutter

Matteus 1-4 – Jesu barndom og forberedelsene til hans virke.

Matteus 5-7 – Bergprekenen

Matteus 8-11 – Jesu liv og virke del I

Matteus 12-16 – Jesu liv og virke del II

Matteus 17- 20 – Jesu liv og virke del III

Matteus 21-25 – Om de siste tider

Matteus 26-28 – Jesu lidelse, død og oppstandelse