Litt om smågrupper og bibelgrupper i menigheten

I Randesund Frikirke har vi i dag 11 smågrupper med i underkant av 90 deltakere.

Ønsket fra menighetens ledelse er at så mange som mulig (helst alle) skal være med i en smågruppe. Dette gjelder både ungdom og voksne.

Dersom du ønsker å bli med i en smågruppe kan du kontakte pastor Unni Westli, [email protected]

Her kan du lese litt mer om smågruppearbeidet i Randesund frikirke:

Hvorfor har vi smågrupper i Randesund frikirke?

Jesus sa til sine disipler: Dere er verdens lys. Og Paulus skrev til efeserne: I Herren er dere lys. Lev da som lysets barn.

Smågruppene er et verktøy – et redskap – som skal være til hjelp i kristenlivet for den som er med. Dette er hovedhensikten med gruppene – at vi skal hjelpe hverandre til å være lys i verden og leve som lysets barn, med alt det innebærer.

Dette kommer til syne i følgende punkter:

 • Smågruppene er steder der deltakerne vokser og modnes som kristne.
 • Smågruppene er steder der deltakerne viser omsorg og støtter hverandre i gode og vanskelige tider.
 • Smågruppene er steder der nye mennesker kan bli kjent med og bygge relasjoner til menigheten og de som går der.

 

Hvordan er smågruppearbeidet i menigheten organisert?

Mennesker er forskjellig og har forskjellige behov. Derfor vil også våre smågrupper være ulike, slik at så mange som mulig kan finne en gruppe der de kan kjenne seg hjemme.

Det er likevel noe vi ønsker at skal prege gruppearbeidet:

 • Det er viktig at det er rom for nye deltakere i smågruppene våre. Derfor ønsker vi at det i menigheten til enhver tid skal være
 • smågrupper som har rom for nye medlemmer
 • smågrupper som er villige til å deles dersom det er behov for nye grupper for å få plass til nye deltakere.
 • Alle grupper skal ha en leder, og helst en nestleder.
 • Vi ønsker at følgende elementer gis plass i en gruppesamling
 • Sosialt fellesskap – f.eks. et måltidsfellesskap. Men dette må ikke ta mer tid enn tiden til samtale, deling og bønn
 • Ikke nødvendigvis lovsang eller sang i det hele tatt, men noe som retter fokus mot Gud og den han er, og gir ham ære.
 • Samtale med fokus mot livet, og med Guds ord som rettesnor.
 • Bønn/forbønn, med mulighet for å dele bønneemner med hverandre.
 • I en delerunde vil vi oppfordre til at det i tillegg til å dele fra livet generelt også stilles følgende spørsmål:
 • Hva er viktig i ditt kristenliv for tiden. Er det noe du strever med, noe Gud jobber med i ditt liv? Har du noen møter med Gud som du kan dele med de andre i gruppa.
 • Har du møtepunkter med noen utenfor kirke og menighetsliv? (misjonalt fokus)
 • Gruppene anbefales å møtes hver 14. dag.

 

Fra menighetens side blir det lagt til rette for

 • En fast ukedag som er for smågrupper. Pr i dag er dette onsdager. Vi vil unngår å legge andre møter i kirken til onsdager. Gruppene er likevel fri til å velge andre kvelder/dager for
 • Det utarbeides samtaleopplegg fra pastorene i menigheten. Samtaleoppleggene vil være knyttet opp mot søndagens gudstjenester og de temaene som er satt opp for det gjeldende semesteret. Vi oppfordrer gruppene til å bruke dette samtaleopplegget, men hver gruppe står fritt til å velge andre type opplegg.
 • Det inviteres til en ledersamling for smågruppeledere/nestledere i semesteret. Der vil det bli gitt litt innputt i forhold til det å være gruppeleder, vi vil snakke litt om utfordringer og gleder i gruppene og be for gruppearbeidet i menigheten.

 

Noen verdier vi ønsker skal prege våre smågrupper:

Fortrolighet – det vi deler blir i gruppa.

Alle gir – alle får. I gruppa må alle bidra, og alle må gis rom til å bidra

Raushet – det er lov å feile, det er lov å være usikker og underveis.

Respekt – vi lytter til hverandre, og har respekt for ulikhet både i meninger og væremåter, hvor dypt man ønsker å dele av livet,

Åpenhet – vi er åpne for hverandre og for Gud