Langfredag, 02.04.21

Langfredag – den tunge dagen da Jesus tas til fange, avhøres, hånes, piskes, og til slutt korsfestes og dør. Men i engelskspråklige land kalles denne dagen good friday – den gode fredagen. Hvorfor det? Fordi denne dagen tok Jesus straffen vi skulle ha. Vi er fri på grunn av det som skjedde langfredag.

I denne videoandakten kan du høre pastor Unni Westli lese langfredagsteksten fra Lukasevangeliet.

Videoen publiseres langfredag kl. 1045.

Lenke til videoen finner du her