Konfirmasjon i Randesund Frikirke 2021/2022

Er du født i 2007? Randesund Frikirke har et flott konfirmanttilbud til deg!

Konfirmasjonsåret er en viktig milepæl i livet. Vi vil hjelpe konfirmantene til å leve til glede for Gud og mennesker og vil anstrenge oss for å gi dem både gode opplevelser, kunnskap om Bibelen og kjennskap til Gud.

Enten man er medlem i en annen menighet, eller ikke tilhører noe kirkesamfunn, så er det mulig å konfirmere seg i Frikirken. Det kreves heller ikke at man er døpt for å konfirmere seg i Den Evangelisk-Lutherske Frikirke. Har du venner som ønsker å gå sammen med deg til undervisning, er de selvsagt hjertelig velkomne til det!

Vi tilbyr blant annet undervisningstimer annenhver torsdag, noen fellessamlinger med andre frikirkekonfirmanter i området, fantastisk konfirmantleir på Evjetun.

 

NOEN DATOER

  • Undervisning annenhver torsdag.
  • Torsdag 27. mai infomøte for foreldre, kl 1800.
  • Første samling i høst: torsdag 2. september
  • Konfirmantleir på Evjetun uke 31 eller 32 2022.
  • Konfirmasjon lørdag 27. august 2022.

 

UTGIFTER

Randesund Frikirke dekker noe av utgiftene, men deler av det må de foresatte dekke selv: en kontingent på 500 kr, samt leiren på Evjetun, ca 4000 kr.

Påmelding: send oss en epost: [email protected]

Beste hilsen pastorene

Unni Westli, 97009182    &     Jostein Ørum, 95996610