Jul i Randesund Frikirke

Julaften
14.00 Julegudstjeneste
Lisbeth Strandberg
m.fler

Juledag
12.00 Høytidsgudstjeneste
Trine H. Syvertsen
m.fler

Nyttårsdag
19.00 Nyttårsgudstjeneste i
Randesund Frikirke
Unni Westli, Reidar
Skåland m.fler