S T E N G T

På grunn av økt
Covid-19 smitte i
Kristiansand kommune,
er det frem til 15. mars forbud mot alle arrangementer.
Vi er med og bidrar til at smitten i Kristiansand stoppes
ved at færre mennesker møtes.