HURRA! Det ble 18.960 kr!

Så kom det en gledelig melding fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Om at de vil oversende til ‘anne’ 18.960 kr fra stimuleringsordningen for frivillighetssektoren i 2021. Og i bakgrunnen er selvsagt; koronaen!

For speiderne gikk i sin aktivitet i år glipp av to arrangement som alltid bringer noe midler inn i den ordinære driften. Nemlig en kretsleir på Randøya og den årlige hønsegjødselaksjonen. Om ikke de får dekket hele det beløpet de normalt sitter igjen med, uttrykker de nå glede for det de har fått.