Gudstjenester, studie-og samtaleopplegg og podkaster: Det gamle testamentet

Bibelen er en mangfoldig bok, skrevet over lang tid av mange ulike forfattere som har vært i svært ulike situasjoner. Likevel er tekstene samlet til en bok, og vi mener at de forteller oss noe grunnleggende om hvem Gud er, hvem vi er og om livet og verden slik den er i dag.

Vi har tenkt å bruke to år på å gå igjennom noen av de mange bøkene som er samlet i Bibelen. 2022 vil vi bruke på det gamle testamentets bøker, mens vi i 2023 vil gå inn i det nye testamentet.

Det kan være vanskelig å forholde seg til det gamle testamentet og mye av det som står der. Men vi tror likevel at hele Bibelen er Guds ord, og at også det gamle testamentet har mye å si til oss i dag. Gjennom gudstjenester, studie-og samtalopplegg og podkaster vil vi dette semesteret se på 11 av bøkene i det gamle testamentet. Undervisningen vil ha fire hovedpunkter: En oversikt over bokens innhold og plassering i en historisk sammenheng, henvisning til nøkkelavsnitt i boken for å forstå hva den handler om, henvisning til tilknytningspunkter til det nye testamentet; “hvordan peker denne boken mot Jesus”; og til slutt, hvordan kan denne boken være aktuell for oss i dag.

På samme måte vil vi gå igjennom 11 bøker i det gamle testamentet til høsten.

Vi har en egen podcast som heter “Taler fra Randesund frikirke.” Podkastene finner du her.

Det utarbeides studie- og samtaleopplegg som blir lagt inn her etter hvert som de er klare:

Samtaleopplegg Ruts bok

Samtaleopplegg Første Mosebok

Samtaleopplegg Forkynneren

Samtaleopplegg Nehemja

Samtaleopplegg Samulesbøkene

Samtaleopplegg Hosea

Samtaleopplegg Ester

Samtaleopplegg Kongebøkene

Samtaleopplegg Dommerboken

Samtaleopplegg Jeremia

Samtaleopplegg Femte Mosebok

Samtaleopplegg Daniel

Samtaleopplegg Mika

Samtaleopplegg Høysangen

Samtaleopplegg Salmene

Samtaleopplegg Job

Samtaleopplegg Josva

Samtaleopplegg Ordspråkene

Samtaleopplegg Jesaja

 

Det nye testamentet

Samtaleopplegg Tessalonikerbrevene

Samtaleopplegg Romerbrevet

Samtaleopplegg Markus

 

I podkasten “Randsoner” vil vi ha samtaler med ulike personer i og utenfor vårt fellesskap. I hver samtale vil vi komme inn på hvilket forhold den vi samtaler med har til det gamle testamentet og en av de bøkene vi underviser om på våre gudstjenester. Podkasten “Randsoner” kommer du til ved å klikke her.