Gruppeting med årsmøte – dessverre UTSATT!

Som det heter i innkallingen til årsmøtet: Pr. d.d. er møtet berammet til

tirsdag 2. mars 2021 kl. 20.00 – Men det er altså nå utsatt!

Det kommer nærmere info med ny dato når avklaring foreligger.

Nedenfor finner du likevel: