friMat

Kjenner du noen som synes det er vanskelig å få det til å gå rundt økonomisk i hverdagen?

 

VISJON
Vi drømmer om at overskuddsmat som kastes i landet vårt, skal gis til mennesker som trenger hjelp til å få hverdagen til å gå rundt. Vi tror at å gi en pose med mat kan være en kjærlighetshandling, som viser at vi bryr oss om våre medmennesker og som formidler Guds kjærlighet til den enkelte.

HVA KAN VI GJØRE?
Vi ønsker å være en motpol til overflodssamfunnet og samarbeider med butikkene om å kutte mengden mat som kastes. Vi ønsker en rettferdig fordeling av jordens ressurser. Vårt prosjekt går ut på å være formidlere av maten til dem som trenger det. Mat blir donert til oss fra flere bakerier og butikker i byen.

GRATIS MAT INN – GRATIS MAT UT
Vi henter mat hver mandag og torsdag fra flere butikker i Kristiansand. Vi samles så i Randesund Frikirke, før vi kjører ut med full handlepose med mat til familier eller enkeltpersoner på Søm og i Randesund.

Den som mottar mat skal kjenne seg varmt velkommen i kontakt med Randesund Frikirke.

Kontaktperson: Helge Skeie mobilnr. 97994227 (etter kl. 17.00)