Friik

Friik er en klubb for ungdom i 5. til 7. klasse.
Vi møtes annehver fredag kl. 18-19.30.
Vi veksler mellom aktivitetsfredag (KRIK-FRIIK) på Solkollen Barnehage og vanlig
klubbkveld (KLUBB-FRIIK) i Randesund Frikirke.
Vi har alltid en andakt og ellers koser vi oss gjerne med FRIIK-bandet, spill, quiz, mat og spennende aktiviteter.
Og kiosken er åpen!

Etter planen og så lenge smitteverntiltak tillater det planlegger vi å møtes på Friik følgende datoer:
12. februar
12. mars
9. april
23. april
7. mai
4. juni