Fribu’s Hjemmekirke på Youtube

FriBU satser nå stort på å fremdeles nå ut og være aktuelle for barn og unge.

Utbruddet av Coronaviruset gir oss mange utfordringer og bekymringer som samfunn. Vi ønsker å formidle inn i frykten og kaoset rundt oss, at Jesus Kristus har håp og fremtid for alle som søker ham!

FriBU/Frikirken starter denne helga med hjemmekirke. Følg alle eventer via hjemmekirke på youtube. Trykk her for å komme til kanalen.