Første gudstjeneste etter sommeren

Søndag 13. august taler Unni Westli i kirken kl. 19.00
Velkommen!