AVLYST! V Å R B A S A R

AVLYST! V Å R B A S A R

VELKOMMEN TIL VÅRBASAR KL. 11-15
KAFETERIA
ÅRELOTTERI
AKTIVITETER FOR BARNA
TREKNING PÅ HOVEDLOTTERIET

MM

Arrangementet er ferdig.

Dato

Tid

11:00 - 15:00
QR-kode