AVLYST! Skjærtorsdag, Fellesskapskveld med nattverd

AVLYST! Skjærtorsdag, Fellesskapskveld med nattverd

Velkommen til fellesskapskveld med nattverd.

Unni Westli leder samlingen

Arrangementet er ferdig.

Dato

Tid

19:00
QR-kode