AVLYST! Påskedag, Gudstjeneste, nattverd og forbønn

AVLYST! Påskedag, Gudstjeneste, nattverd og forbønn

Velkommen til Påskedagsgudstjeneste.
Unni Westli taler fra Lukas 24,1-0

Arrangementet er ferdig.

Dato

Tid

11:00
Kategori
QR-kode