Kveldsgudstjeneste

Kveldsgudstjeneste

Jostein Ørum taler.

Vi registrerer alle som kommer til gudstjenesten.

Avstandsregelen på 1 m gjelder fremdeles.

Vi ber  alle som har symptomer på sykdom om å ikke komme til gudstjeneste.

Arrangementet er ferdig.

Dato

Tid

19:00
Kategori
QR-kode