KveldsGudstjeneste, nattverd og forbønn

KveldsGudstjeneste, nattverd og forbønn

Unni Westli taler  over teksten fra Lukas 5,27-32
Kirkekaffe

Arrangementet er ferdig.

Dato

Tid

19:00 - 20:30
Kategori
QR-kode