Julaften. Utendørs gudstjeneste på kirkens parkeringsplass v/ Jostein Ørum

Julaften. Utendørs gudstjeneste på kirkens parkeringsplass v/ Jostein Ørum

Arrangementet er ferdig.

Dato

Tid

15:00
Kategori
QR-kode