Gudstjeneste og Barnekirke

Gudstjeneste og Barnekirke

Velkommen til gudstjeneste!

Unni Westli taler.
Tema: Bønn og den gylne regel – Matteus 7,7-12

Barnekirke

Arrangementet er ferdig.

Dato

Tid

11:00
QR-kode