Gudstjeneste på Kristiansand Feriesenter, Dvergsnestangen

Gudstjeneste på Kristiansand Feriesenter, Dvergsnestangen

Oddvar Søvik taler.
Gunhild Langemyr og Filip Bernard Jensen m/ band

Arrangementet er ferdig.

Dato

Tid

11:00
Kategori
QR-kode