Gudstjeneste på Kristiansand Feriesenter, Dvergsnestangen

Gudstjeneste på Kristiansand Feriesenter, Dvergsnestangen

Jens Petter Jørgensen taler.
Arvid Pettersen m/ band

Arrangementet er ferdig.

Dato

Tid

11:00
Kategori
QR-kode