Gudstjeneste på Kristiansand Feriesenter, Dvergsnestangen

Gudstjeneste på Kristiansand Feriesenter, Dvergsnestangen

Rune Tobiassen taler.
Filip Bernard Jensen m/ band

Arrangementet er ferdig.

Dato

Tid

11:00
Kategori
QR-kode